Om meg

Bildet mitt

Jente/dame som er gift,  alle ungene har nå forlatt redet. Er et positivt og sosialt menneske som liker å utforske nye spennende ideer, og saker jeg kommer over.

torsdag 12. april 2012

2012

2012 er året hvor bevisstheten tar plass i alle mennesker. Bevisstheten om kjærlighetens stemme i alt som er. ♥  
 
Januar -  er måneden hvor dette er gjeldene i stor grad. Det vil være en turbulent måned på mange måter. Alt skal frem i lyset. Det skal kulimineres til lys. Alt som ikke er av kjærlighet skal bort, alt som ikke er av lys skal bort både i menneske og jordens energier. Januar er måneden som setter en stopper for alt som ikke er av lyset og kjærligheten. Vern om hverandre. Frykt ikke. Dere er beskyttet til evig tid. Vær i kjærligheten.
 
Februar - er måneden der vi skal sammen arbeide for lysets inntog på jorden. Dette er måneden hvor nye mennesker kommer til. Nye samarbeid og allianser, nye bekjentskaper og relasjoner skal skapes. Gryende vennskap og kjærlighetsbånd skal dannes.
 
Mars  - er måneden hvor disse samarbeidete skal tre i kraft for fult. Dette er måneden hvor dere blir den dere i sannhet er. Nye ting begynner, gamle relasjoner avsluttes. Dette er måneden hvor den fysiske kjærligheten står i fokus og vi skal sammen skape kjærlighetsenergier på jorden. Dette er noe som skjer i en større skala enn tidligere.
 
April er måneden hvor vi skal elske hverandre ubetinget. Kjønn mellom kjønn, rase mellom rase, energier som ser hverandre som SKAPER sammen i positiv kraft og kreativitet.
 
Mai er måneden for nytelse. Hvor kvinner skal finne tilbake til sin seksualitet, der det nye skapes i kreativitet og den maskuline energien er til stede i balanse i kvinnens kropp. Mannen er viktig i rollen med å finne tilbake til den positive seksuelle energien.
 
Juni er unnfangelsens måned. Hvor nye ting skapes, nye frø såes, nye ideer blir født og kjærlighetsbarna blir til (barn med helt nye energier som aldri har besøkt jorden tidligere.) Babyboom av helgener og mestere kommer til jorden.
 
Juli er måneden for modning for utvikling og skapelse. Denne måneden er manifestasjonsmåneden. Denne måneden er god for å skape investeringer i den nye jorden. Fysiske investeringer vil gå lett denne måneden.
 
August er måneden for ro og betraktning. Hva har jeg skapt og hva ønsker jeg og skape videre. Hva ønsker jeg for den nye jorden og dens videre utviklingen. Tid for utpust.
 
September er forberedelse. Skape nettverk, kom sammen i samtale, arbeid, samhold og samarbeid. Forberedelse og dedikasjon.
 
Oktober er tid for hjerteenergier. Forberede hjerte på det som nå snart skal skje. Hva sier mitt hjerte? Hva sier ditt hjerte og hva ønsker mitt hjerte og forankre. Tid for å elske hverandre. se hverandre, føle hverandre og oppleve hverandre. Intense forhold dannes
 
November  Måneden for power, styrke, krigersk styrke. Et siste inntog av mørke vil treffe jorden. (dette kan forandres, komme tidligere eller senere). Dette er måneden for “stille før stormen”.
 
Desember Fødsel, dvale, hvile, samhold kjærlighet og fokus. Gjenfødelse. Den nye jordens fødsel. Vi er med dere hele veien og styrken ligger i dere. Mange har sagt at det er vanskelig å “se” fremtiden. Vit at det finnes ingen fremtid, ingen fortid, ingen tid! Kun nuet, her og nå.
 
 Jeg er Maria Magdalena, jeg taler til dere fra kjærlighetens indre kjerne. Jeg er kjærligheten. Jeg er deg. Jeg er i kjærlighet. Vær i kjærlighet. Vær i kjærlighet til hverandre, elsk hverandre, se hverandre, føl hverandre, slik vi føler dere, vakre barn av lyset, kjærligheten og livet”.
 
© Kanalisert av Hanna Camilla Kullander januar – 2012.
 
Bilde/opplegg  av Linda Adalina Aronsen og godkjent for publisering som pdf. dokument.

Maria Magdalena